Lekarze

Lekarze

CHIRURGIA NACZYNIOWA
dr n. med. Andrzej Borkowski ◄
DERMATOLOGIA (DZIECI / DOROŚLI)
lek. med. Aneta Urbańska ◄
DIABETOLOGIA
dr n.med. Iwona Chmiel-Perzyńska ◄
lek. med. Edyta Mścisz Gąsior ◄
DIAGNOSTYKA ZABIEGOWA
dr n. med. Jerzy Mielko - BIOPSJA CIENKOIGŁOWA ◄
lek. med. Marcin Leus - BIOPSJA CIENKOIGŁOWA ◄
ENDOKRYNOLOGIA (DZIECI/DOROŚLI)
dr n. med. Grzegorz Piechota◄
dr n. med. Iwona Chmiel-Perzyńska ◄
FIZJOTERAPIA (DZIECI / DOROŚLI)
mgr Bartosz Litwin ◄
mgr Katarzyna Maciejewska-Litwin◄
HIPERTENSJOLOGIA (LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO)
lek. med. Edyta Mścisz Gąsior ◄
INTERNA
dr n. med. Andrzej Witkowski◄
dr n.med. Iwona Chmiel-Perzyńska ◄
lek. med. Anna Haratym - Zwolak◄
lek. med. Edyta Mścisz Gąsior ◄
lek. med. Grzegorz Piechota◄
KARDIOLOGIA
dr n. med. Andrzej Witkowski ◄
dr n. med. Radosław Zarczuk ◄
dr n. med. Robert Błaszczyk ◄
lek. med. Anna Haratym Zwolak ◄
lek. med. Maciej Jabłoński ◄
LEKARZ SĄDOWY
dr n. med. Andrzej Borkowski ◄
MEDYCYNA ESTETYCZNA
lek. med. Aneta Urbańska ◄
NEUROLOGIA (DZIECI / DOROŚLI)
dr n. med. Ewa Dworzańska◄ - lekarz z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie przy ul. Chodźki 2 i "Pomnika - Zdrowia Dziecka" w Warszawie
lek. med. Michał Cielica ◄
lek. med. Wnukowska Kinga ◄
ONKOLOGIA
dr n. med. Jerzy Mielko ◄
ORTODONCJA (DZIECI / DOROŚLI)
lek. dent. Agata Gorlińska ◄
ORTOPEDIA (DZIECI / DOROŚLI)
lek. med. Bartosz Potoczniak◄
lek. med. Marcin Bąk ◄
lek. med. Marcin Kuśmierz ◄
OTOLARYNGOLOGIA (DZIECI / DOROŚLI)
lek. med. Andrei Elikau◄
lek. med. Katarzyna Dudzińska-Ćwiek ◄
PEDIATRIA
lek. med. Grażyna Dobosz Jastrzębska ◄
PORADNIA ŻYWIENIOWA (DZIECI / DOROŚLI)
dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka - dietetyka cukrzycowa ◄
mgr Michał Piróg◄
mgr Piotr Szpunar - psychodietetyka ◄
PSYCHIATRIA (DZIECI / DOROŚLI)
dr n. med. Marek Daniłosio ◄
lek. med. Aleksandra Korzeniowska◄
lek. med. Mariola Teterycz ◄
PSYCHOLOGIA (DZIECI / DOROŚLI)
mgr Ana Wybrańska ◄
mgr Eliza Kosowska ◄
mgr Sylwia Choma ◄
PSYCHOLOGIA I PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ (DZIECI / DOROŚLI)
mgr Aleksandra Suchocka ◄
mgr Anna Nowosad ◄
PULMONOLOGIA
lek. med. Anna Dąbrowska Banaszek◄
PUNKT POBRAŃ
REUMATOLOG
lek. med. Robert Piecuch ◄
STOMATOLOGIA (DZIECI / DOROŚLI)
dr n. med. Paweł Aleksandrowicz - implantolog ◄
lek. dent. Dawid Szot◄
lek. dent. Iwona Kasner◄
lek. dent. Patrycja Szacoń◄
lek. stom. Roham Rahnama ◄
stomatologiczna higienistka – Katarzyna Ignatiuk ◄
USG DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
dr n. med. Andrzej Borkowski - BADANIE USG DOPPLER◄
dr n. med. Grzegorz Piechota - BADANIE USG TARCZYCY◄
dr n. med. Radosław Zarczuk - ECHO SERCA ◄
dr n. med. Robert Błaszczyk - ECHO SERCA ◄
dr n.med. Iwona Chmiel-Perzyńska -BADANIE USG TARCZYCY ◄
lek. med. Anna Haratym Zwolak - ECHO SERCA ◄
lek. med. Bartosz Potoczniak - BADANIE USG ORTOPEDYCZNE◄
lek. med. Edyta Mścisz Gąsior - PRÓBA WYSIŁKOWA ◄
lek. med. Justyna Janowska - BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE (DZIECI/DOROŚLI)◄
lek. med. Marcin Bąk - BADANIE USG ORTOPEDYCZNE ◄
lek. med. Marcin Kuśmierz - BADANIE USG ORTOPEDYCZNE◄