PULMONOLOGIA


Lekarze

lek. med. Anna Dąbrowska Banaszek◄

Pulmonolog Chełm, leczenie płuc, zapaleni płuc, mukowiscydoza, choroba płuc, odma

Pulmonologia (obecnie nazywana także – pneumonologia, a dawniej ftyzjatria) – dziedzina medycyny zajmująca się chorobami płuc.

Najczęstsze choroby układu oddechowego to:

 • astma oskrzelowa
 • gruźlica
 • mukowiscydoza
 • obturacyjny bezdech podczas snu (OBpS)
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • pylica płuc
 • rozstrzenie oskrzeli
 • rak płuca
 • sarkoidoza
 • śródmiąższowe choroby płuc
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie płuc

W Przychodni Specjalistycznej Centrum można wykonać badania:

 • badanie krwi
 • spirometrię
 • testy skórne