Aktualności

KORONA / MOST / IMPLANT Twój wybór

Braki zębowe to nie tylko problem estetyczny, ale także zdrowotny, gdyż powodują:

- przeciążenia pozostałych zębów czego następstwem są złamania zębów, ścieranie

- zmianę pozycji pozostałych zębów (przechylone, pozorne wydłużanie zęba)

- zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym (bóle głowy)

- zmiany rys twarzy (zapadnięte usta, wydłużenie nosa, zmarszczki)

- braki zębów bocznych uniemożliwiają prawidłowe żucie pokarmów co ogranicza dietę pacjenta

 

Braki w uzębieniu należy uzupełnić, aby pozostałe zęby nie przesuwały się w łuku oraz by nie zmieniały swoich pozycji.

 

Brak nawet pojedynczego zęba niesie za sobą konsekwencje medyczne. Następstwem utraty zęba jest pochylanie i przesuwanie się zębów sąsiednich oraz wysuwanie zębów przeciwstawnych. Pozostałe zdrowe zęby muszą znosić większe obciążenia, co powoduje ich ścieranie i powstawanie mikropęknięć. Ząb lubi towarzystwo, w przypadku jego braku dąży do ponownego uzyskania kontaktu z innym zębem. Ząb pozornie wydłuża się lub pochyla się w kierunku luki. Ząb staje się za długi i przeszkadza w swobodnym zwarciu pozostałych zębów. Zjawisko to może doprowadzić do powstania przeszkody zgryzowej, zaburzeń zwarcia, rozwoju stanu zapalnego przyzębia (ból na nagryzanie) i w konsekwencji problemów ze stawami skroniowo-żuchwowymi poruszającymi żuchwą. W miejscu brakującego zęba kość zaczyna zanikać, gdyż nie pełni już roli przeznaczonej przez naturę.

 

BRAKI ZĘBOWE A ZDROWIE OGÓLNE

Pacjenci o rozległych brakach zębowych mają często problemy z przyjmowaniem pokarmów. Braki dotyczą najczęściej zębów bocznych (przedtrzonowców i trzonowców), które odpowiadają za rozdrabnianie pokarmów. Długotrwałe niedożywienie doprowadza do niedoborów mikro i makroelementów oraz awitaminoz. Niedobory w organizmie rzutują na metabolizm i zdrowie Pacjenta.

Ubytki zębowe i zmieniający się zgryz niosą za sobą poważne konsekwencje i choroby, takie jak: paradontoza i krwawienie dziąseł, bóle głowy a nawet choroby kardiologiczne. 

 

ZDROWIE PSYCHICZNE

Braki zębowe mają istotny wpływ na psychikę człowieka. Braki w odcinku estetycznym – przednim – są przyczyną wycofania z życia społecznego oraz traum wynikających z braku akceptacji przez środowisko. Braki zębów obniżają samoocenę, odciskając piętno na wielu aspektach życia codziennego.

 

WYGLĄD

Długotrwały proces zaniku kości prowadzi do przedwczesnej utraty zdrowych zębów i zmiany rysów twarzy. Szczęka i żuchwa zapadają się, usta stają się cieńsze, a nos ulega nienaturalnemu wydłużeniu i zbliża się do brody. Powstaje więcej zmarszczek w okolicy szyi i ust. W efekcie twarz zyskuje charakterystyczny starczy wygląd. Zaburzenie funkcji układu żucia wpływa na obciążenie stawów.

 

PROTETYKA / IMPLANTOLOGIA to dynamicznie rozwijające się dziedziny stomatologii, zajmujące się odbudową uszkodzeń i braków w uzębieniu. Prawidłowa protetyka stomatologiczna pozwala także zapobiegać dalszym uszkodzeniom zębów. Do odtworzenia zębów wykorzystuje się tzw. uzupełnienia protetyczne, które odbudowują tkanki zębów lub w pełni je zastępują.

Przygotowując dla Państwa uzupełnienia protetyczne / implantologiczne dbamy o to aby spełniały najwyższe standardy i dokładnie rekonstruowały anatomiczny kształt zębów, wykazując jednocześnie precyzyjne odzwierciedlenie ich kolorystyki. Korony zębowe, jak również mosty to stałe uzupełnienia protetyczne. Mocuje się je do istniejących zębów bądź implantów i w odróżnieniu od protez zębowych, które mogą być codziennie wyjmowane i czyszczone, korony może zdjąć nam jedynie dentysta.

 

Dobrze zaplanowane i starannie wykonane prace protetyczne odmieniają ludzkie życia, usprawniają funkcję jamy ustnej oraz poprawiają wygląd Pacjenta przywracając utraconą niegdyś pewność siebie. 

 

KORONA / MOST / IMPLANT

Twój wybór

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA KORONY:

zniszczony ząb, złamany ząb, bardzo duże wypełnienie z wysokim prawdopodobieństwem jego utraty, ząb przewidziany jako filar dla mostu protetycznego.

 

W przypadku zębów bardzo zniszczonych może zaistnieć konieczność leczenia kanałowego i wykonania wkładu koronowo-korzeniowego przed wykonaniem korony protetycznej.

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA MOSTU PROTETYCZNEGO:

 

braki zębowe,

 

Do założenia mostu protetycznego konieczne jest wykorzystania własnych zębów pacjenta. Zęby sąsiadujące z miejscem ubytku nazywane są zębami filarowymi i to na nie zakładane są korony. W miejscu ubytku, a więc w przęśle mostu zawieszona zostaje korona tuż nad dziąsłem. Korona połączona jest z obu stron zębami filarowymi. Wstawienie odpowiednio przygotowanej konstrukcji protetycznej wymaga oszlifowania zębów filarowych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na trwałość zabiegu, jest odpowiednio szczelnie dopasowanie do tkanek. Wykonanie mostu protetycznego przebiega podobnie do wykonania pojedynczych koron protetycznych danego typu.

I ETAP:

 

OSZLIFOWANIE ZĘBA, POBRANIE WYCISKU, DOBÓR KOLORU, WYKONANIE KORONY TYMCZASOWEJ

 

Na tej wizycie ząb jest szlifowany pod koronę protetyczną. Szlifowanie polega na zmniejszeniu zęba we wszystkich trzech wymiarach, tak aby zrobić miejsce na koronę protetyczną. Ścianki korony protetycznej, w zależności od jej rodzaju mają od 1 do 2 milimetrów grubości i o tyle należy zmniejszyć ząb, aby po założeniu korony protetycznej miał on właściwe, idealnie pasujące do sąsiednich i przeciwstawnych zębów wymiary.
Szlifowanie zęba odbywa się w znieczuleniu miejscowym i jest bezbolesne.

Po zakończonym szlifowaniu lekarz dentysta pobiera wycisk protetyczny, który przenosi przestrzenną informację z jamy ustnej do laboratorium protetycznego. Pobiera się nie tylko wycisk oszlifowanego zęba, ale również wszystkich zębów sąsiednich oraz zębów przeciwstawnych, tak aby wykonana w laboratorium protetycznym korona była dokładnie dopasowana. Szlifowany ząb lekarz stomatolog często zabezpiecza koroną tymczasową wykonaną przez niego w gabinecie lub przez technika. Dzięki zamocowaniu korony tymczasowej oszlifowany ząb jest zabezpieczony przed wpływem negatywnych czynników, natomiast pacjent może bez obawy uśmiechać się i normalnie funkcjonować przez czas potrzebny na wykonanie ostatecznej korony protetycznej w laboratorium (zwykle kilka dni roboczych).Ostatnim zadaniem lekarza protetyka na tej wizycie jest ustalenie przyszłego koloru korony protetycznej przy użyciu specjalnego kolornika. Lekarz stomatolog sugeruje pacjentowi najlepsze według niego rozwiązanie, jednak to pacjent ostatecznie decyduje o kolorze przyszłej korony. Wybrany kolor stomatolog zapisuje w dokumentacji pacjenta.

II ETAP:

PRZYMIARKA KORONY NA POŚREDNIM ETAPIE JEJ WYKONANIA

W przypadku pojedynczych koron ten etap zwykle można pominąć. Najczęściej przymierza się podbudowę metalową lub pełnoceramiczną pod mosty protetyczne. W uzasadnionych przypadkach stomatolog może chcieć przymierzyć również pojedyncze korony na wczesnym etapie ich wykonania w laboratorium, kiedy bardzo łatwo można wprowadzić ewentualne zmiany. Niektóre przypadki wymagają więcej niż jednej przymiarki.

III ETAP:

PRZYMIARKA I ZACEMENTOWANIE GOTOWEJ KORONY

 

Na kolejnej wizycie mamy już gotową ostateczną koronę. Lekarz stomatolog najpierw przymierza ją i ocenia, czy jest prawidłowo dopasowana (sprawdza szczelność korony, punkty styczne z zębami sąsiednimi i kontakty zgryzowe z zębami przeciwstawnymi). Również pacjent ocenia swoje wrażenia z nowym uzupełnieniem w buzi sprawdzając, czy czuje się z nim komfortowo. Jeśli wszystko jest prawidłowe, pacjent ocenia kolor i kształt korony oraz ogólne wrażenie estetyczne całości uśmiechu wzbogaconego o nowy element. Jeśli wszystko jest zgodnie z oczekiwaniami pacjenta i lekarza protetyka, korona jest cementowana na ząb filarowy. Leczenie jest zakończone.


 

LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

 

Założenie implantów zębowych jest dla wielu pacjentów bardzo komfortowym rozwiązaniem. W przypadku wczepiania implantu unikamy konieczności szlifowania własnych zębów. Implant zostaje wstawiony w miejsce ubytku a odbudowa dowolnego zęba jest niemal w pełni niezależna od innych zębów.

Implant to wykonana z tytanu śruba o ściśle określonym kształcie i specjalnie przygotowanej powierzchni, którą lekarz implantolog wprowadza do kości szczęki lub żuchwy w miejscu utraconego korzenia zęba. Na tej śrubie opiera się wówczas porcelanową koronę protetyczną.

Implant zębowy składa się ze sztucznego korzenia, na którym odtwarza się strukturę brakującego zęba. Jeżeli wszczepienie tytanowej śrubki zostanie wykonane w odpowiednio krótkim czasie od momentu utraty zęba, wówczas unikniemy konieczności rekonstrukcji kości.

Leczenie implantologiczne dzieli się na dwa etapy: część chirurgiczną i część protetyczną. Podczas pierwszej chirurg implantolog wprowadza do kości implanty. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, jest bezbolesny i niejednokrotnie mniej inwazyjny niż skomplikowana ekstrakcja zęba.

 

Po wprowadzeniu wszczepów rana jest zaszywana i implanty pozostawia się na 3 do 6 miesięcy, całkowicie pokryte dziąsłem. Jest to czas potrzebny na  wspomniany wyżej proces osteointegracji czyli zespalania się kości z powierzchnią implantów, dzięki czemu uzyskuje się siłę umocowania nawet kilkukrotnie większą niż w przypadku naturalnego zęba. Żaden etap leczenia nie wymaga od pacjenta pozostawienia nieuzupełnionego braku zębowego nawet na jeden dzień. Jest to szczególnie istotne przy odbudowie zębów w odcinku przednim. W czasie potrzebnym, aby implanty zrosły się z kością, pacjent użytkuje tymczasowe, konwencjonalne uzupełnienie protetyczne.

 

Po upływie 3-6 miesięcy implanty są odsłaniane i wykonywane jest widoczne w jamie ustnej ostateczne uzupełnienie protetyczne. W zależności od rodzaju braków zębowych oraz planu leczenia są to pojedyncze korony, mosty lub protezy na zatrzaskach.

Założenie implantów zębowych jest dla wielu pacjentów bardzo komfortowym rozwiązaniem. W przypadku wczepiania implantu unikamy konieczności szlifowania własnych zębów. Implant zostaje wstawiony w miejsce ubytku. A odbudowa dowolnego zęba jest niemal w pełni niezależna od innych zębów.

Implant zębowy składa się ze sztucznego korzenia, na którym odtwarza się strukturę brakującego zęba. Jeżeli wszczepienie tytanowej śrubki zostanie wykonane w odpowiednio krótkim czasie od momentu utraty zęba, wówczas unikniemy konieczności rekonstrukcji kości.

 KIEDY IMPLANT A KIEDY MOST

W porównaniu z mostami protetycznymi implanty zębowe mogą być wczepiane w miejsce dowolnego ubytku. Nie występuje konieczność szlifowania pobocznych zębów. W sytuacji gdy chcemy uzupełnić więcej niż 3 zęby, z pewnością powinniśmy zdecydować się na implanty.

Warto jednak pamiętać, że wczepienie implantu zębowego uwarunkowane jest określonymi warunkami kostnymi. Jeżeli zbyt późno podejmiemy decyzję o uzupełnieniu ubytku, istnieje ryzyko, że w wyniku niewystarczającej ilości kości natychmiastowe wszczepienie implantu nie będzie możliwe. Oczywiście istnieją metody regeneracji kości, natomiast zastosowanie takiego zabiegu z pewnością wydłuży cały proces leczenia.