DIAGNOSTYKA ZABIEGOWA


Lekarze

dr hab. n. med. Jerzy Mielko ◄
lek. mgr inż. Krzysztof Winiarz ◄

Biopsja tarczycy - zabieg

 

Biopsja jest inwazyjnym zabiegiem diagnostycznym, który wykonuje się w celu pobrania materiału biologicznego. Materiał ten pobiera się z tkanek, które są podejrzane o zmiany chorobowe. Istnieją różne metody wykonywania biopsji, jednak w tym artykule zwrócę szczególną uwagę na tzw. biopsję aspiracyjną cienkoigłową – BAC. Ten rodzaj biopsji jest stosowany do pobierania materiału ze zmienionej chorobowo tkanki tarczycy.

 

BAC tarczycy

 

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy jest jednym z najważniejszych badań diagnostycznych guzów tarczycy i oceny stopnia ich złośliwości. Umożliwia ona wczesne wykrycie zmian chorobowych, które nie dają objawów klinicznych, dzięki czemu możliwe jest usunięcie operacyjne zmiany i pełne wyleczenie.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy wykonywana jest pod kontrolą USG – jest to tzw. biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana. Umożliwia ona lekarzowi precyzyjne dotarcie do zmiany.

 

Przebieg biopsji

 

Przed samym badaniem lekarz wyjaśnia pacjentowi jego cel, przebieg i ewentualne powikłania. Pacjent po zapoznaniu się z celem wykonania badania, jego przebiegiem i wszystkimi możliwymi powikłaniami z nim związanymi będzie musiał wyrazić pisemną zgodę na jego wykonanie. Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania. Osoby, które przyjmują leki przeciwkrzepliwe, powinny zgłosić to lekarzowi, gdyż może zajść potrzeba ich wcześniejszego odstawienia przed badaniem. Lekarz do badania raczej nie stosuje znieczulenia, może ewentualnie zastosować tzw. nasiękowe znieczulenie skóry. Zgodnie z nazwą badania, igła używana do wykonania biopsji jest cienka.

Biopsja wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga konieczności pozostania w szpitalu. Pacjent po badaniu może wrócić do domu.

Biopsję wykonuje się u pacjenta w pozycji leżącej. Głowa jest lekko odchylona do tyłu. Pacjent w trakcie badania nie powinien nic mówić ani przełykać. Może być poproszony o chwilowe wstrzymanie oddechu. Lekarz pod kontrolą USG wprowadza igłę do badanej zmiany i aspiruje materiał cytologiczny, następnie sporządza specjalny rozmaz na szkiełku. Może pobrać materiał z kilku miejsc. Materiał przesyłany jest do patomorfologa.

 

Powikłania po biopsji

 

Jest to badanie bezpieczne. Powikłania biopsji zdarzają się rzadko, zazwyczaj szybko mijają i nie stanowią zagrożenia dla życia pacjenta. Do najczęstszych zalicza się: krwiak w miejscu nakłucia, obrzęk, ból szyi, może też dojść do omdlenia w trakcie badania. Do bardzo rzadkich powikłań należą: ustępujące porażenie nerwu krtaniowego wstecznego, krwotoki i krwiaki.

Przeciwwskazania do biopsji tarczycy:

 • 1. ciężka skaza krwotoczna,
 • 2. ropne ogniska skóry szyi,
 • 3. stosowanie leku przeciwzakrzepowego – klopidogrelu; wymagane jest jego wcześniejsze odstawienie według wskazań lekarza i zastąpienie go innym preparatem zaleconym przez lekarza,
 • 4. brak współpracy z chorym.

 

Wskazania do biopsji tarczycy

 

Przede wszystkim wskazaniem do wykonania biopsji tarczycy są: pojedyncze guzki tarczycy oraz zmiany w obrębie wola wieloguzkowego, które są dla lekarza niepokojące.

 

Biopsji w przypadku pojedynczych guzków tarczycy należy poddać:

 • 1. guzek wykryty w USG o wymiarach 5-10 mm średnicy, jeżeli towarzyszą mu cechy zwiększonego ryzyka raka tarczycy:
  • 2. co najmniej jedna z poniższych cech: przerzuty do węzłów chłonnych lub przerzuty odległe, rak tarczycy w rodzinie, podana przez pacjenta w wywiadzie ekspozycja na promieniowanie jonizujące;
  • 3. co najmniej jedna z cech ultrasonograficznych o tzw. wysokiej wartości predykcyjnej: węzły chłonne zmienione przerzutowo, cechy naciekania okolicznych narządów szyi, mikrozwapnienia;
  • 4. co najmniej dwie cechy ultrasonograficzne o tzw. niskiej wartości predykcyjnej: lita, hipoechogenna struktura; wymiar przednio-tylny guzka większy niż poprzeczny; zarysy nieregularne lub zrazikowe; wzmożony chaotyczny przepływ krwi; podtorebkowa lokalizacja;
  5. guzek, który został wykryty w USG i mający w dwóch wymiarach powyżej 10 mm,
 • 6. każdy guzek tarczycy, który w badaniu FDG-PET lub innym jest gorący,
 • 7. każdy guzek szyi, jeśli stwierdzono: przerzuty raka tarczycy do węzłów chłonnych, przerzuty odległe, wysokie stężenie kalcytoniny, nosicielstwo mutacji RET.

Wszystkie opisane powyżej wytyczne mają największe znaczenie dla lekarza, który diagnozuje pacjenta.

W ocenie zmian ogniskowych tarczycy stosuje się następujące kategorie rozpoznań:

 • 1. biopsja niediagnostyczna,
 • 2. zmiana łagodna,
 • 3. zmiana pęcherzykowa bliżej nieokreślona,
 • 4. podejrzenie nowotworu pęcherzykowego,
 • 5. podejrzenie złośliwości,
 • 6. nowotwór złośliwy.

Pacjent powinien zgłosić się do lekarza, jeżeli wyczuje niepokojącą zmianę w obrębie szyi. Natomiast jeśli cierpi z powodu chorób tarczycy (np. niedoczynności, nadczynności), powinien zgłaszać się do lekarza regularnie na wizyty kontrolne. W przypadku choroby nowotworowej bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie zmiany, co znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie.

 • ECHO SERCA
 • DOPPLER
 • BIOPSJA TARCZYCY
 • PRÓBA WYSIŁKOWA
 • USG TARCZYCY
 • USG ORTOPEDYCZNE

Stosowana przez nas aparatura : 

System holterowski EKG zapewniający komfortowy i profesjonalny monitoring. Zaawansowane 

narzędzie pozwalające na nie tylko analizę arytmii serca ale również sprawdzające poprawność pracy 

stymulatora.

 • 3/7/12-kanałowe rejestratory holterowskie z możliwością nieprzerwanego zapisu EKG do 7 dni
 • 7-kanałowy rejestrator wykorzystuje jedynie 5 odprowadzeń
 • Jakość danych o akcji serca porównywalna z jakością danych uzyskiwanych przez stacjonarne aparaty EKG
 • Precyzyjne algorytmy wykrywające wszystkie kardiologiczne stany zagrożenia
 • Rejestracja zapisów EKG z częstotliwością próbkowania 2000Hz i rozdzielczością cyfrową 16 bitów

 

System holtera ciśnienia ABPM pozwala na monitorowanie pacjenta nawet do 51 godzin. 

Zastosowany algorytm i oscylometryczna metoda prowadzenia pomiaru pozwala na uzyskanie 

wiarygodnych wyników nawet w trudnych warunkach. Wygoda pacjenta jest zagwarantowana dzięki 

konstrukcji aparatu oraz cichemu, krokowemu wypuszczaniu powietrza.

 • 24-, 36- lub 48-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi i pulsu za pomocą metody oscylometrycznej
 • Bezprzewodowa komunikacja między aparatem a komputerem
 • Łatwe w obsłudze oprogramowanie
 • Ustawienie daty danych wyjściowych według preferencji użytkownika
 • Wiarygodne badanie i pomiar nawet w trudnych warunkach
 •  

W celu zapisania się na wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami

 • 661 661 807 oraz 661 660 236

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Zachęcamy do korzystania z rejestracji internetowej

Uprzejmie prosimy o przesyłanie Państwa sugestii / propozycji / oczekiwań w zakresie funkcjonowania naszej przychodni na adres e-mail : jk@udeskulap.pl

Serdecznie zapraszamy  Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.