PORADNIA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (NFZ)


Lekarze

dr n. med. Michał Próchnicki
nfz lek. med. Marek Piotrowski ◄
lek. med. Natalia Gorgoń ◄
mgr Agnieszka Walewska-Maksymiuk ◄
mgr Ana Wybrańska ◄
nfz mgr Anna Nowosad ◄
nfz mgr Eliza Orzeszko◄
mgr Iwona Sobieszczuk ◄
mgr Izabela Stachowska ◄
mgr Julia Gibuła ◄

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (NFZ)

-SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ - LECZENIE UZALEŻNIEŃ 
-SESJA PSYCHOTERAPII RODZINNEJ 
-WIZYTA LU INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
-SESJA PSYCHOEDUKACYJNA 
-SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 
-PORADA LEKARSKA DIAGNOSTYCZNA-LECZENIE UZALEŻNIEŃ 
- PORADA/WIZYTA LU DIAGNOSTYCZNA 
-PORADA/WIZYTA LU TERAPEUTYCZNA
-SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ
-PORADA LEKARSKA TERAPEUTYCZNA
 
*LU - leczenia uzależnie