PORADNIA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (NFZ)