NEUROCHIRURGIA


Lekarze

lek. med. Bartłomiej Tyzo◄

Neurochirurg - jest to lekarz zajmujący się leczeniem schorzeń układu nerwowego. Zaburzenia układu nerwowego przyjmują wiele różnych postaci i często początkowo są leczone przez innych specjalistów, przede wszystkim neurologów, ortopedów, chirurgów ogólnych i rehabilitantów, którzy dokonują pierwotnej diagnostyki oraz podejmują pierwsze kroki w leczeniu choroby. W przypadku braku poprawy po leczeniu zachowawczym lub w przypadku stwierdzenia obecności niepokojących objawów neurologicznych świadczącym o poważnym zaburzeniu funkcjonowania układu nerwowego pacjent jest kierowany do neurochirurga. Celem konsultacji neurochirurgicznej jest dokładne zbadanie pacjenta i szczegółowa analiza kliniczna jego przypadku, z reguły w oparciu również o wyniki badań dodatkowych, w wyniku której jest podejmowana decyzja, czy jest możliwość uzyskania poprawy w wyniku leczenia  neurochirurgicznego. Leczenie to może polegać na zastosowaniu zabiegu małoinwazyjnego (nakłucie, blokada, zabieg endoskopowy lub przezskórny), bez dużego nacięcia skóry, lub wskazane leczenie z rozcinaniem tkanek (operacja mózgu, operacja kręgosłupa lub operacja na nerwach obwodowych). W niektórych ośrodkach neurochirurgicznych lekarze zajmują się wysokospecjalistycznym leczeniu oddzielnej patologii, na przykład wykonują głęboką stymulację mózgu, wszczepiają stymulatory przeciwbólowe, wykonują zabiegi wewnątrznaczyniowe na naczyniach mózgu lub zajmują się inwazyjnym leczeniem bólu.Specjalista neurochirurg udziela konsultacji w zakresie:

  •     patologii kręgosłupa (dyskopatia, kręgozmyk, deformacje kręgosłupa, nowotwory kręgosłupa)
  •     nowotworów układu nerwowego (guzy mózgu, guzy rdzenia kręgowego, guzy kanału kręgowego, guzy nerwów obwodowych, guzy oczodołu, guzy przysadki mózgowej, guzy podstawy czaszki)
  •     zniekształceń naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (tętniaki wewnątrzczaszkowe, naczyniaki tętniczo-żylne, przetoki naczyniowe, naczyniaki jamiste)
  •     wodogłowia
  •     urazów czaszkowo-mózgowych i urazów kręgosłupa
  •     uszkodzeń nerwów obwodowych kończyn górnych i kończyn dolnych (urazy nerwów, zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, nerwiak Mortona, zespół mięśnia gruszkowatego i inne)