PSYCHOLOGIA (DZIECI / DOROŚLI)


Lekarze

mgr Ana Wybrańska ◄

Psycholog chełm, Psycholog dziecięcy, poradnia uzależnień, testy psychologiczne, testy iq, testy inteligencja,  testy organiczne

Psychologia – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Zakres oferowanej pomocy w poradni psychologicznej:

 • wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach,
 • konflikty z partnerem/ współmałżonkiem,
 • kryzysy małżeńskie (zdrada, rozstanie, zazdrość)
 • kryzysy psychologiczne,
 • trudne sytuacje w życiu (np. rozwód, choroba, żałoba),
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami ( lęk, złość, smutek),
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • trudności w kontaktach interpersonalnych,
 • rozwój kariery i wypalenie zawodowe,
 • brak motywacji,
 • trudności z wyznaczaniem celów życiowych i zawodowych
 • stres, depresja, nerwica,
 • brak satysfakcji z własnego życia,
 • przemoc fizyczna i psychiczna,
 • uzależnienia,
 • wsparcie osób współuzależnionych,
 • choroby psychiczne wieku starczego i zaburzenia pamięci  
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia lękowe, fobie
 • pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży

Zakres usług oferowanych w poradni psychologicznej:

Diagnoza :

 • oceny poziomu ilorazu inteligencji dla dzieci  (w tym małych dzieci od 3 r. ż.), młodzieży i dorosłych;
 • stanów emocjonalnych dzieci i młodzieży np. diagnoza ADHD;
 • ocena osobowości, stanu psychicznego;
 • diagnoza neuropsychologiczna ( zespoły otępienne, Alzheimera, zespoły psychoorganiczne, zaburzenia pamięci itp.);
 • dla celów orzeczniczych;
 • diagnoza zespołu stresu pourazowego po wypadkach komunikacyjnych;
 • i inne wg potrzeb klienta

Opiniowanie psychologiczne

Konsultacja i pomoc psychologiczna dla klientów indywidualnych, par, małżeństw i rodzin.

W celu zapisania się na wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami

 • 661 661 807 oraz 661 660 236

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Zachęcamy do korzystania z rejestracji internetowej

Uprzejmie prosimy o przesyłanie Państwa sugestii / propozycji / oczekiwań w zakresie funkcjonowania naszej przychodni na adres e-mail : jk@udeskulap.pl

Serdecznie zapraszamy  Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.

Współpracujemy z