CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ


Lekarze

lek. med. Tomasz Koncewicz ◄

Lek. med. Tomasz Koncewicz
Chirurg, Specjalista Chirurgii Klatki Piersiowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w
Lublinie.

 

Świadczone usługi:
 

 Ocena tomografii komputerowej klatki piersiowej
 

 Konsultacje z zakresu klatki piersiowej
 

 Kwalifikacja do leczenia operacyjnego:
o Rak płuca
o Guzy śródpiersia
o Tarczyca zamostkowa
o Guzy ściany klatki piersiowej
o Operacje deformacji klatki piersiowej (szewska, kurza klatka piersiowa)
o Operacje Nussa

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Chełm

Torakochirurgia to inaczej chirurgia klatki piersiowej. Jest to szeroka dyscyplina z dziedziny medycyny i chirurgii, zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób i urazów wewnątrz klatki piersiowej oraz wad wrodzonych w tym obszarze, poza wadami i chorobami serca